IZJAVA O PRIVATNOSTI ( Privacy statment )

1. Prikupljanje podataka 

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao appinventiv d.o.o. želimo Vam potvrditi da  su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih  podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u  skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka EU (2016/679)¸te pripadajućim zakonskim o  podzakonski propisima u RH . 

1.2 appinventiv d.o.o. je agencija koja pruža usluge klijentima iz medijske industrije i industrije  evenata, kroz poslovno savjetovanje, kao i upravljanje distribucijom I infrastrukturom njihovih  medijskih usluga. 

1.3 U nastavku teksta želimo Vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka putem  Ugovornih obveza, posjeta našoj WEB stranici, korištenja društvenih mreža, sudjelovanja u našim  promotivnim projektima ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti Vaše osobne  podatke. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja  Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt. 

1.4 Prema svim osobnim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i  svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka ( Voditelj obrade ) odgovoran je: 

appinventiv d.o.o. 

Jaruščica 1E, 10 000 Zagreb  

Tel: 00385(1) 6690 609 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e mail adrese : sluzbenik@appinventiv.hr ili putem  telefona : 01 6690 600 ( 601 ). 

2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti 

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi  osigurali da je appinventiv d.o.o. usklađena sa zahtjevima: 

• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka; 

• Zaštite svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt; 

• Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo  i obrađujemo osobne podatke; 

• Umanjenja rizika povrede osobnih podataka; 

• Edukacija i informiranja svih naših ispitanika; 

• Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima Uredbe EU (2016/679) i  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće: 

kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola), 

kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje Ugovora, 

u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, 

u svrhu legitimnih interesa appinventiv d.o.o. u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih  podataka, 

kada je to potrebno u pravne svrhe. 

3. Vrste osobnih podataka i obrada 

3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima  ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što  podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena,  pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na  raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 

3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka: 

a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj  telefona) 

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji  mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu  svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija. 

4. Vrste ispitanika 

Poslovni partneri i treće strane 

Ugovorne strane  

Kandidati za zaposlenje u tvrtki appinventiv d.o.o. 

5. Prikupljanje podataka 

5.1 Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše osobne podatke: 

a) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem poslovne suradnje i poslovne  komunikacije). 

temeljem Vaših upita o poslovnoj suradnji ili našim uslugama 

ukoliko na našim Web stranicama odaberete – kontaktiraj nas  

ukoliko date svoju privolu na primanje našeg Newslettera  

sudjelovanjem u promotivnim akcijama, projektima i programima u kojima je appinventiv d.o.o. organizator ili partner treće strane. 

b ) Ugovorne strane – temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji  

d) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni  oglas o potrebi za novim djelatnicima). 

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu a mogu  sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka. 

5.3 Davanjem svojih kontakt podataka i slanjem upita slijedom gore navedene svrhe ( 5.1 ) pristajete  da APPINVENTIV d.o.o. obrađuje Vaše podatke isključivo u navedene svrhe poslovne suradnje ,  informiranja i kontaktiranja. 

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg  izričitog odobrenja. 

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na  vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije. 

5.6 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne  postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji  mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, te prikupljanja statističkih informacija o posjetu web  stranicama ili mobilnoj aplikaciji, kao i drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije  koristiti isključivo za potrebe statistike i ne omogućavaju identifikaciju.  

5.7 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije.  Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web  stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web  stranice i statističku analitiku posjeta pojedinim dijelovima naše web stranice te ne identificiraju  osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene  funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Više o upotrebi kolačića  i Vašim upravljanjem nad njima pročitajte u: Politika korištenja kolačića appinventiv 

6. Svrha korištenja i prikupljanja podataka 

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu, imamo  legitimni interes za prikupljanje i obradu ili postoji neka druga Zakonitost obrade. 

Za realizaciju i izvršavanje obveza reguliranih Ugovorom o suradnji  

Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa 

Za sudjelovanje u promocijama i kampanjama 

Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama 

Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s  Vama 

Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita 6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš pristanak-privolu.

6.3. Za neke svrhe pružanje osobnih podataka nije obvezno, ali ako su neki podaci određeni kao  obvezni, a neki kao dobrovoljni, ukoliko ne pružite tražene obvezne podatke društvo appinventiv d.o.o.  neće biti u mogućnosti realizirati svrhu iz članka 6.1.  

6.4 Ako zbog potrebe našeg poslovanja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu  koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas  o svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak-privolu. 

6.5 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s Vama kako bi Vas upoznali s novim uslugama i poslovnim  ponudama. To može biti putem telefona, društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da  to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri  kraju ove Izjave. 

6.6 Vaši osobni podaci mogu se prikupljati i temeljem naše suradnje s trećim stranama (povezana  društva, društva s kojima je sklopljen ugovor o suradnji i partneri) kojima ste ustupili svoje osobne  podatke s ciljem realizacije usluga koje su organizirane i realizirane s njihove strane ( primjer: nagradne  igre radijskih, televizijskih i web nakladnika ili poslovnih partnera za koje smo izvršitelji obrade osobnih  podataka ).  

6.7 Ako Vaš upit ili komentar putem web stranice ili društvene mreže sadrži uvredljiv ili neprimjeren  sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja daljnje komunikacije  kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe o  zaštiti osobnih podataka. 

6.8 Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka i ustupanja istih nadležnim državnim tijelima  temeljem zakonskih odredbi, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane istih državnih tijela koji  je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo). 

7. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka 

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke  maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe  mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali obrada bilo kakvih  osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su  prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni  na uvid i izbrisani. 

8. Pravo uvida i ispravke 

8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni,  netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih  podataka i sigurnost na niže navedenu adresu. 

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka.  Dovoljno je poslati zahtjev na niže navedenu adresu. 

8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost  samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta.  Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni  sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od  navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu  pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev. 

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite  uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo  mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge  odbijanja. 

9. Sigurnost i način obrade 

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje  primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti  informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se  osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od  slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera,  protokola i procedura. 

9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na  način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi. 

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem  odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa,  organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške. 

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja  potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost.  Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži  osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost. 

10 . Razdoblje čuvanja 

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali  svoju privolu ili je regulirano: 

a) Ugovorom o poslovnoj suradnji 

b) Ugovorom s trećim stranama koji prikupljaju vaše osobne podatke temeljem Vaše  privole ili sudjelovanja u njihovim projektima ( npr. nagradne igre )  

c) Zahtjevom za čuvanjem podataka od strane određenih državnih tijela koji je u skladu  sa zakonom (policija, sudstvo). 

d) Do povlačenja Vaše Privole 

Podatke ne možemo obrisati: 

a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon  o računovodstvu) 

b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu  podataka.

11. Kako nas kontaktirati 

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite  steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno  nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu: 

appinventiv d.o.o. 

Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost

Jaruščica 1E,  

10 000 Zagreb 

Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik@appinventiv.hr ili pozivom na : 01  66 90 600 ( 601 ) 

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što  ga analiziramo. 

12. promjene u našem Pravilniku o privatnosti 

12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili  nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i  informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i  obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam  savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti . 

12.2 Ova izjava o privatnosti je dopunjena i objavljena 01.07.2020.