Impressum

TVRTKA: appinventiv d.o.o.
SJEDIŠTE: Jaruščica 1 E, Zagreb
MBS: 081078782
OIB: 23115708127
EUID: HRSR.081078782
NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
TEMELJNI KAPITAL: 3000 EUR (u cijelosti uplaćen u novcu)

IBAN: HR5824020061100815997 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
OSNIVAČ: Davor Gavranić – 100% udjela u temeljnom kapitalu društva

UPRAVA: Davor Gavranić – direktor

                 Ivan Vrbanić - prokurist